ELETEX   e-výtah

Tato sekce není určena pro širokou veřejnost.
Zde naši stávající zákazníci využívají APLIAKCE  e-VÝTAH.
Zákazníci s přístupem VIP použijí TENTO ODKAZ.


Google plus - EletexCZ         Eletex výtahy vitzitka na firmy.cz

Servis výtahů, prohlídky a zkoušky výtahů

servis výtahu Eletex výtahy poskytuje servis na všechny typy výtahů dle užití - osobní, nákladní, lůžkové.
Dále speciální ZZ jako jsou invalidní plošiny a vertikální zdvihadla kabinové i plošinové.
Zajišťujeme servis eskalátorů a pohyblivých chodníků většiny výrobců.
Oblastně pokrýváme hl. město Prahu a část středočeského kraje.
Odbornost a technické zajištění nám dovoluje příjmat do servisu výtahy většiny výrobců.

- Vyhledáme a odstraníme složité závady na výtazích světových výrobců.
- Řešíme úpravy a speciální doplňkové funkce výtahových systémů.
- Dispečink servisu výtahů funguje 24 hodin nonstop.


Naše paušální balíčky zahrnují i cenu za dopravu - měsíční paušál je tedy pevný.
Servisní smlouvy neobsahují inflační doložku - žádná neohlášená novoroční překvapení.


Rádi připravíme individuální návrh smlouvy.
Pro sesatvení návrhu pořebujeme následující zákaldní data:
 • adresa umístění výtahu
 • počet výtahů (pro objednatele s více zařízeními je poskytnuita individuální sleva)
 • stáří výtahu (rok výroby ze štítku v kabině, případně odhad)
 • počet stanic (počet zastávek výtahu nikoli pater domu)
 • nosnost výtahu (250,320,400,630,...)
 • druh výtahu (osobní, nákladní, BDO, autovýtah, ...)
 • budova veřejná/neveřejná
 • jaké služby požadujete (časové pokrytí, jaké prohlídky a zkoušky v paušální platbě a pod.)


  Pro snadnější orientaci uvádíme čtyři základní paušální servisní balíčky:

  Nonstop dispečink 7/24
  Poruchové opravy 7- 15
  Pohotovostní opravy 15- 22
  Pohotovostní opravy 24
  Vyproštění osob 7-15
  Vyproštění osob 15-7
  Mazání a čištění
  Pravidelná preventivní údržba
  Provozní prohlídky
  Odborné prohlídky
  Odborné zkoušky
  Aplikace e-výtah
  ---
  Tabulka uvádí činnosti, které jsou zahrnuty do měsíční paušální platby. Balíčky jsou kombinace jaké naši zákazníci nejčastěji vyžadují. Kombinace služeb a přidávání služeb jenž zde nejsou uvedeny je samozřejmě Vaším rozhodnutím.


  Vysvětlení pojmů periodických prohlídek a zkoušek výtahů


  Provozní prohlídky výtahů - PP Četnost provozních prohlídek je u osobních nebo nákládních výtahů se spolujízdou (všechny s přepravou osob) jednou za čtrnáct dní. U nákladních výtahů je četnost jednou měsíčně. Rozsah činnosti je předepsán ČSN 27 4002 a skládá se převážně z vizuální kontroly výtahu a zaznamenání stavu do knihy dozorce výtahu. Tuto činnost může vykonávat po zaškolení i provozovatelem určená osoba.

  Odborné prohlídky výtahů- OP Provádějí se na všech typech výtahů. Četnost je určena stářím, zda je určen pro širokou veřejnost nebo úzký okruh uživatelů a zda je s přepravou osob nebo ne (více v tabulce). Tuto činnost může vykonávat pouze odborná servisní firma.

  Odborné zkoušky výtahů- OZ Nejsou běžně zařazeny v paušální platbě za servis z důvodu tříletých resp. šestiletých intervalů. Četnost jedenkrát za tři roky se vztahuje na výtahy s přepravou osob a četnost jedenkrát za šest let se týká nákladních výtahů. Rozsah prací je uveden v ČSN 27 4007. Tuto činnost může vykonávat pouze odborná servisní firma.

  Inspekční prohlídky výathů- IP Provádí je autorizovaná osoba například TIČR, TÜV, Bureau Veritas, Strojírenský zkušební ústav. Inspekční prohlídky slouží k nezávislé kontrole plnění povinností servisní organizace a provozovatele výtahu.
  Četnost je určena stářím výtahu na jedenkrát za šest let. U výtahů nově uvedených do provozu s úřední zkouškou je první IP za devět let (šest let po první OZ).

  Typ výtahuUvedení do provozu po 31.12.1992Uvedení do provozu před 1.1.1993
  Osobní v budově s volným přístupem32
  Osobní v budově s omezeným přístupem43
  Nákladní s i bez spolujízdy, MNV 66